• Interkulturell
  Kommunikasjon
  Inspirasjon,
  Inkludering
  InDialog Logo

HVEM ER VI?


HVA VIL VI GJØRE?

 • åpne for tverrkulturell dialog gjennom ulike kunstarter (musikk, litteratur, billedkunst, film- og mediekunst)
 • utdype dialogen om kulturforskjeller, globale og lokale utfordringer samt felles verdier og universelle dilemmaer
 • bidra til samfunnsutvikling gjennom nyskapende tverrfaglige arrangement med fokus på universelle natur- og kulturverdier
 • forebygge stereotyper, fordommer og radikaliseringsprossesser
 • skape et rom for et aktivt engasjement i integreringsprossessen

HVORDAN GJØR VI DET?

InDialog driver med forskjellige kulturarrangement, samt tverrfaglige prosjekter med fokus på flerkulturelt mangfold og inkludering.

Gjennom aktivitetene vi tilrettelegger vil vi hente inspirasjon og kunnskap fra diverse kulturkretser og formidle den videre.

Vi arrangerer bl.a. konserter, forestillinger, utstillinger, forelesninger, foredrag, workshop, kurs, seminar, festivaler, så vel som underholdning og fritidsaktiviteter for amatører.

Sammen med ulike samarbeidspartnere i den offentlige og private sektoren vil vi også skape en arena for kreativt samarbeid på tvers av ulike bransjegrupper i Østfold, og muligens også i flere regioner i Norge etterhvert.


HVORDAN KAN VI GJØRE DET SAMMEN MED DEG?


PROSJEKTER 2016

DE POLSKE FILMDAGER I FREDRIKSTAD /
DNI POLSKIEGO FILMU WE FREDRIKSTAD

 • Når:

  14 - 23 oktober 2016

 • Hvor:

  Fredrikstad Kino


Facebook Side

Fullt program for arrangementet

PROSJEKTER 2015

DE POLSKE FILMDAGER I FREDRIKSTAD /
DNI POLSKIEGO FILMU WE FREDRIKSTAD

 • Når:

  20 - 30 November 2015

 • Hvor:

  Fredrikstad Kino

Facebook Side

JORDA RUNDT PÅ 80 FILMER

 • Når:

  12. november og 3. desember

 • Hvor:

  Fredrikstad Bibliotek